Styrelse
     
 
 
Mikaela Ideström

Styrelseledamot

Nuvarande anställning;
Arbetar f n inom utbildningsväseendet sedan 15 år.
Ansvarig för juristfirmans engelsk- och fransktalande klienter och översättning av dessa språk.

Tillbaka