Styrelse
     
 


 
Kersti Ruthström

Suppleant

Nuvarande anställning;
Projektledare, Stadsledningskontoret, stadsdirektörens stab, Stockholms stad, jan 2005—
Uppdraget innebär att förbereda bildandet av en serviceförvaltning som ska hantera löneadministrationen för Stockholm stads förvaltningar samt centrala upphandlingar och inköp.

Har bland annat innehaft följande anställningar/ uppdrag:

* Projektledare, stadsdirektörens stab, Stockholms stad, med ansvar för att leda översynen av stadens administration. Översynen har omfattat den interna stöd- och serviceadministrationen inom funktionsområdena ekonomi, personal, IT, lokaler, upphandling/inköp samt kontorsadministration. Projektets uppdrag har varit att föreslå effektiviseringar inom dessa områden. Översynen omfattade samtliga förvaltningar och bolag i Stockholm stad.
* Samordnare, Stockholms stad, med ansvar för att samordna kommunfullmäktiges uppdrag till stadsledningskontoret med anledning av utredningen om förändringar i stadens politiska organisation.
* Tf förvaltningschef, Integrationsförvaltningen, Stockholms stad, med uppdrag att leda
genomförandearbetet med att decentralisera flyktingmottagandet till de 18 stadsdelsnämnderna och att avveckla
 förvaltningen.
* Chef för Stockholms invandrarmottagning, Stockholms stad, med ansvar för flyktingmottagning och
introduktionsverksamhet, överenskommelser med de statliga verken ang  flyktingmottagandet  och insatser för
nyanlända.

Tillbaka