Styrelse
     
 
 
Boa Ruthström

Ordförande

Nuvarande anställning;
Global Utmaning, VD, jan 2007 –
Samlat ansvar för verksamhet, budget och personal, rapporterar direkt till styrelsen/styrelseordföranden. Bildades 2005 av Riksbankens jubileumsfond, KK-stiftelsen och Frejas fond. Bland finansiärerna finns Boliden, Skandia, Electrolux, Vattenfall, LO, SKL, SIF och SKTF. Förre vice riksbankschefen Kristina Persson är ordförande. Företaget har 5 anställda och omsätter ca 7 miljoner kronor.

Har bland annat innehaft följande anställningar/  uppdrag:

* Global Utmaning, senior advisor, september 2006 – januari 2007
* Rikspolisstyrelsen, sakkunnig/ intern konsult i verksledningen, 2003 – 2005
Rapporterade direkt till rikspolischefen. Bland uppdragen kan följande nämnas: en översyn av Rikskriminalpolisens organisation och arbetsformer, utformade förslag till en kommunikationsstrategi för polisväsendet, chefscoachning, förhandlingar med universiteten i Umeå och Växjö om polisutbildningen som de bedriver på uppdrag.
* Kanslichef på Polisförbundet, Journalistförbundet och SKTF, VD Friluftsfrämjndet.

Tillbaka